De beste aanbiedingen vind u hier!
Home » Telefoon Aanbiedingen

Telefoon Aanbiedingen

Er zijn ontzettend veel veel telecomaanbieders, waardoor u waarschijnlijk door de bomen het bos niet meer ziet. Welke aanbieder heeft nu de beste telefoon aanbiedingen? Waar vind ik u het goedkoopste telefoon abonnement? Dat zijn twee voorbeelden van vragen die u uzelf misschien stelt. Aan de rechterzijde hebben wij voor u een overzicht samengesteld met interessante telefoon aanbiedingen, waardoor u altijd gebruik kunt maken van de beste kortingen.

 

Telecommunicatie (samenstelling uit het griekse τηλε ofwel tèle = ver en het Latijnse communicare = mededelen) is het overbrengen van informatie van de ene plek naar een andere zonder dat iets of iemand zich fysiek daar naartoe verplaatst.

Moderne vormen van telecommunicatie zijn: (mobiele) telefoon, radio, televisie en internet. Een oudere vorm is telegrafie. Experimenten om te communiceren op afstand zijn zeer oud (vuur, rooksignalen, heliograaf, de optisch-mechanische telegrafie ontwikkeld door Claude Chappe in Frankrijk vanaf 1793, semaforen enz.).

Voor een betrouwbare overdracht van informatie zijn communicatiekanalen nodig zoals een coaxkabel, glasvezel of de lucht. Deze kanalen kunnen nauwkeurig gemodelleerd worden door de vergelijkingen van James Clerk Maxwell voor het gedrag van elektromagnetische velden.

Door de kanalen te koppelen met randapparatuur, multiplexers en schakelapparatuur (bijvoorbeeld een telefooncentrale of een IP-router of een ATM-switch) ontstaan telecommunicatienetwerken waarop grote aantallen gebruikers kunnen worden aangesloten, en waarmee de gewenste Quality of Service kan worden gerealiseerd.

 Nederlandse wet

De Nederlandse wet spreekt van een communicatiedienst. Deze is gedefinieerd in artikel 126la van het Wetboek van Strafvordering:

  • aanbieder van een communicatiedienst: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan de gebruikers van zijn dienst de mogelijkheid biedt te communiceren met behulp van een geautomatiseerd werk, of gegevens verwerkt of opslaat ten behoeve van een zodanige dienst of de gebruikers van die dienst
  • gebruiker van een communicatiedienst: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de aanbieder van een communicatiedienst een overeenkomst is aangegaan met betrekking tot het gebruik van die dienst of die feitelijk gebruik maakt van een zodanige dienst.